Дисціпліни, що викладаються на кафедрі:

  • «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» для студетів ІІ-ІІІ курсу медичного факультету напряму підготовки 1101 «Медицина» спеціальностей 7.12010001 «Лікувальна справа», .12010002 «Педіатрія»,7.12010003 «Медико-профілактична справа» кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» кваліфікації «Лікар»
  • «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» для студентівІІ курсу стоматологічного факультету спеціальності 7.110106 "Стоматологія" кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» кваліфікації «Лікар-стоматолог»
  • «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» для студентівІІ-ІІІкурсу спеціальності 7.110201 „Фармація” кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» кваліфікації «Провізор»
  • «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» для студентівІІ-ІІІ курсу (денної та заочної форми навчання) спеціальності 7.110206 «Клінічнафармація» кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» кваліфікації «Клінічний провізор»
  • «Епідеміологія» для студентів V курсу медичного факультету напряму підготов1101 «Медицина» спеціальностей 7.12010001 «Лікувальна справа», .12010002 «Педіатрія»,7.12010003 «Медико-профілактична справа» кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» кваліфікації «Лікар»
  • «Епідеміологія» для студентів IY курсу стоматологічного факультету спеціальності 7.110106 Стоматологія кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» кваліфікації «Лікар-стоматолог»